Architektura poklasztorna:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Pilica (Najśw. Imię Jezus), Pilica, klasztor, 1743 - 1747 r.

Wprowadzono: 26.08.2015 18:51 | Ost. aktualizacja: 26.08.2015 18:51 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1743 - 1747 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Pilica

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Pilica

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Małopolska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: kielecko-krakowska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Klasztor położony po południowej stronie kościoła, murowany, czteroskrzydłowy, z wew. wirydarzem i wysuniętym ryzalitem refektarza, w skrzydle południowym, piętrowy, nakryty dachami dwuspadowymi. Pomieszczenia parteru przekrywają sklepienia kolebkowe z lunetami lub kolebkowo-krzyżowe, w dawnym kapitularzu oparte na stojące pośrodku filarze, na piętrze są stropy płaskie (Pilch 2008, s. 331-332).

Losy po kasacie:

Remontowany i powiększany w 2 poł. XIX w., po pożarze w 1857 r. i w l. 1945-1949, 1984-1988 (Pilch 2008, s. 331).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Klasztor oo. Franciszkanów.

Rejestr zabytków: WUOZ Katowica A/2/99 z 30.04.1999 r.

Geolokalizacja: 50.471070616134504 19.65530957022247 (zwiń mapę)