Architektura poklasztorna:
Franciszkanie (konwentualni), Wodzisław Śląski (Trójca Święta), Wodzisław, kościół klasztorny, XVI wiek

Wprowadzono: 28.08.2015 16:46 | Ost. aktualizacja: 28.08.2015 16:46 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: XVI wiek

Lokalizacja

Główna miejscowość: Wodzisław

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: gotyk
Opis architektoniczny:

Położony po północnej stronie kościoła, murowany, na planie czworoboku z wew. wirydarzem, piętrowy, skrzydła jednotraktowe, wewnątrz z korytarzem od strony wirydarza, zachowane przesklepienia sień w skrzydle północnym i kilka sal na parterze (Pilch 2008, s. 406).

UWAGI: Rozbudowany w 1738 i 1814 r. (Pilch 2008, s. 406).

Losy po kasacie:

Początkowo użytkowany jako ratusz, następnie szkoła, więzienie, mieszkania, spalony w 1945 r., w 1966 r. odbudowany i adaptowany na siedzibę Sądu Rejonowego (Pilch 2008, s. 406).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Sąd Rejonowy.

Rejestr zabytków: WUOZ Katowice 746/66 z 30.12.1966 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.00306210526635 18.461294217860427 (zwiń mapę)

Foto

Widok od północy na dawny klasztor z 25.11.2007 r., 
za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_klasztorny_franciszkan%C3%B3w_w_Wodzis%C5%82awiu_%C5%9Al%C4%85skim#/media/File:POL_Wodzis%C5%82aw_%C5%9Al%C4%85ski_S%C4%85d_rejonowy.jpg