Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Horodło (Wniebowzięcie NMP), Horodło, kościół klasztorny, 1739 - 1758 r.

Wprowadzono: 01.09.2015 23:35 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 19:23 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1739 - 1758 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Horodło

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo lubelskie, powiat hrubieszowski, gmina Horodło.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Jednostka podziału administracyjnego: Galicja

Kraina historyczna: Ruś Czerwona (Halicka)

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: chełmska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Kościół późnobarokowy, jednonawowy, ze zwróconym na południe, niższym i węższym prezbiterium o trójbocznym zamknięciu wewnątrz, z niskimi dobudówkami po bokach, przed lico południowej ściany kościoła wysunięte są półkoliście niewielkie wieżyczki ujmujące prezbiterium. Wklęsłą fasadę typu parawanowanego flankują dwie wieże, wysunięte ukośnie. Nawę i prezbiterium przekrywa sklepienie kolebkowo-krzyżowe na parach gurtów. Ściany nawy, podzielone, obiega je wydatne belkowanie z profilowanym gzymsem (Żabicki 2013, s. 53-54).

UWAGI: Zabudowania zniszczone przez Tatarów na przełomie XV/XVI w., w 1648 r. przez kozaków. Obecny, wzniesiony z fund. Ambrożego Strutyńskiego, starosty horodelskiego (Żabicki 2013, s. 53).

Losy po kasacie:

Restaurowany w l. 1824-1840 oraz w 1852 r. (Żabicki 2013, s. 53).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Kościół parafialny.

Rejestr zabytków: WUOZ Lublin A/80 z 6.07.1957, z 26.11.1966 i z 14.02.1972

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 50.89275390978371 24.04849764603273 (zwiń mapę)