Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Janów Lubelski (MB Łaskawa), Janów Lubelski, kościół klasztorny, 1694 - 1789 r.

Wprowadzono: 02.09.2015 17:00 | Ost. aktualizacja: 02.09.2015 17:00 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1694 - 1789 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Janów Lubelski

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo lubelskie, powiat janowski, gmina Janów Lubelski

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Małopolska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Informacje szczegółowe

Styl: barok

Architekt/budowniczy: Jan Michał Link (projekt prezbiterium)

Opis architektoniczny:

Kościół bazylikowy, z trzema nawami, z węższym i niższym od nawy prezbiterium, zamkniętym półkoliście. Fasada ujęta dwiema nieznacznie wysuniętymi wieżami poprzedzona kruchtą z 2 poł. XVIII w., nakrytą kopułą z latarnią. Cześć środkowa fasady wieńczy szczyt z balkonem, dwukondygnacyjny, opięty pilastrami, ujęty spływami z falistym naczółkiem (Żabicki 2013, s. 62-63)

UWAGI: Pierwotny, drewniany kościół powstał w l. 1659-1660, obecny realizowano etapowo: od 1694 do ok. 1770 r. wystawiono prezbiterium, w l. 1815-1720 nawę, w końcu XVIII w. restaurowano świątynię, w 1789 r. wymurowano sklepienia (Żabicki 2013, s. 62).

Losy po kasacie:

Przekształcony w l. 1910-1913 (Żabicki 2013, s. 63).

Stan zachowania: Zachowany, przebudowany.

Obecna funkcja: Kościół parafialny.

Rejestr zabytków: WUOZ Lublin A/394 z 6.05.1957 r., z 18.01.1969 r. i z 28.07.1982 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 50.70751552084814 22.409733938484123 (zwiń mapę)

Foto

Widok na kościół z południa z 6.06.2009 r., 
za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Jana_Chrzciciela_w_Janowie_Lubelskim#/media/File:Sanktuarium_Matki_Bo%C5%BCej_w_Janowie_Lubelskim_01.JPG