Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Janów Lubelski (MB Łaskawa), Janów Lubelski, klasztor, 1715 - 1720 r.

Wprowadzono: 02.09.2015 17:19 | Ost. aktualizacja: 02.09.2015 17:23 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1715 - 1720 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Janów Lubelski

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo lubelskie, powiat janowski, gmina Janów Lubelski

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Małopolska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Budynek przylegający do kościoła od północnego wschodu założony jest wokół czworobocznego, nieregularnego wirydarza, otoczonego krużgankami, skrzydła północno-wschodnie i północno-zachodnie są piętrowe, pozostałe - parterowe, mieszczą jeden krużganek. Skrzydła piętrowe mają w przedłużeniach od północy wydatne ryzality. Krużganki i większość pomieszczeń klasztornych zachowały sklepienia kolebkowo-krzyżowe (Żabicki 2013, s. 63)

UWAGI: Powiększany w 1774 r., przekształcany w XIX w. (Żabicki 2013, s. 63).

Losy po kasacie:

Po kasacie przekazany na potrzeby parafii. Odrestaurowany w 2006 r. (Żabicki 2013, s. 63).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Rejestr zabytków: WUOZ Lublin A/394 z 6.05.1957 r., z 18.01.1969 r. i z 28.07.1982 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 50.70787562003938 22.40981440475457 (zwiń mapę)