Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Krasnobród (Nawiedzenie NMP), Krasnobród, klasztor, 1. połowa XVIII w.

Wprowadzono: 05.09.2015 16:21 | Ost. aktualizacja: 05.09.2015 16:21 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1. połowa XVIII w.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Krasnobród

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubelskie, pow. zamojski

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (Klasztor Dominikanów), ul.Tomaszowska 18, 22-440, Krasnobród, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Przylega do kościoła od południowego zachodu, piętrowy, na planie czworoboku z wirydarzem. W środkowej części wschodniej elewacji frontowej znajduje się wieża-dzwonnica z portalem w przyziemiu. W budynku sklepienia kolebkowe, kolebkowe z lunetami (Żabicki 2013, s. 90).

Losy po kasacie:

Po 1864 r. kościół przejęła parafia, a w budynkach poklasztornych urządzono plebanię (Żabicki 2013, s. 90).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Plebania.

Rejestr zabytków: WUOZ Lublin A/230 z 18.07.1978 r. i z 12.10.1979 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.53946659613911 23.228686311778233 (zwiń mapę)