Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Krasnobród (Nawiedzenie NMP), Krasnobród, spichlerz, zabudowania gospodarcze, 1795 r.

Wprowadzono: 05.09.2015 16:25 | Ost. aktualizacja: 05.09.2015 16:25 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Nazwa: spichlerz

Typ: zabudowania gospodarcze

Datacja: 1795 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Krasnobród

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubelskie, pow. zamojski

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Informacje szczegółowe

Opis architektoniczny:

Drewniany budynek niedaleko klasztoru, jednokondygnacyjny, na planie prostokąta, z podcieniem wspartym na 4 profilowanych słupach, nakryty półszczytowym dachem podbitym gontem (Żabicki 2013, s. 90).

Losy po kasacie:

Po 1864 r. kościół przejęła parafia, a w budynkach poklasztornych urządzono plebanię (Żabicki 2013, s. 90).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Rejestr zabytków: WUOZ Lublin A/230 z 18.07.1978 r. i z 12.10.1979 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.53915293605431 23.22872386270444 (zwiń mapę)