Architektura poklasztorna:
Kapucyni, Lubartów (św. Wawrzyńca), Lubartów, kościół pw. św. Wawrzyńca, klasztor, 1737 - 1741 r.

Wprowadzono: 06.09.2015 01:42 | Ost. aktualizacja: 06.09.2015 01:42 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Nazwa: kościół pw. św. Wawrzyńca

Typ: klasztor

Datacja: 1737 - 1741 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Lubartów

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Informacje szczegółowe

Styl: barok

Architekt/budowniczy: Paweł Antoni Fontana (projekt)

Opis architektoniczny:

Budynek na planie 4-boku, 3-skrzydłowy z wirydarzem, do skrzydła południowego przylegają pawilony od wschodu i zachodu (Żabicki 2013, s. 103).

Losy po kasacie:

Część dawnego klasztoru przejęły władze świeckie., przekształcony w XIX i XX w. Zakonnicy powrócili w 1938 r. (Żabicki 2013, s. 103).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Klasztor kapucynów.

Rejestr zabytków: WUOZ Lublin A/ 387 z 22.01.1969 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.45843616022088 22.60915099325416 (zwiń mapę)

Foto

Widok z południa na klasztor z 22.06.09 r., 
za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubart%C3%B3w#/media/File:Capuchin_monastery_in_Lubart%C3%B3w,_Poland_2.jpg