Architektura poklasztorna:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Lublin (św. Agnieszka m.), Lublin, kościół klasztorny, 1685 - 1698 r.

Wprowadzono: 06.09.2015 12:55 | Ost. aktualizacja: 06.09.2015 12:57 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1685 - 1698 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Lublin

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Parafia św. Agnieszki (klasztor augustianów-eremitów), ul. Kalinowszczyzna 62, Lublin, tel.: 81 7470130

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Małopolska

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Jest bazylikowy, 3-nawowy, z pierwotnym, niskim, półkoliście zamkniętym prezbiterium, sklepionym kolebką z lunetami. Fasada 5-osiowa, jej dolna kondygnacja ozdobiona lizenami i niewielkimi wnękami, wyższa jest 3-osiowa i ozdobiona pilastrami z głowicami korynckimi, wspierającymi pełne belkowanie z wydatnym gzymsem i fryzem kostkowym, zwieńczona jest 3-stopniowym szczytem ze spływami wolutowymi i obeliskami. Elewacja urozmaicona pilastrami podtrzymującymi bogato profilowany gzyms uskokowy i konsolowy fryz, pilastry części prezbiterialnej oskarpowane. Nawa główna ze sklepieniem kolebkowym z lunetami (Żabicki 2013, s. 110-112).

Losy po kasacie:

Po kasacie stał się kościołem parafialnym (Żabicki 2013, s. 110).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Kościół parafialny.

Rejestr zabytków: WUOZ Lublin A/139 z 31.12.1966 r. i z 5.08.1996 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.25202441261815 22.588385822090117 (zwiń mapę)

Foto