Architektura poklasztorna:
Bernardynki, Lublin (św. Piotr ap.), Lublin, klasztor, 1636 - 1658 r.

Wprowadzono: 06.09.2015 15:43 | Ost. aktualizacja: 06.09.2015 15:43 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1636 - 1658 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Lublin

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Informacje szczegółowe

Styl: renesans
Opis architektoniczny:

Budynek przylega od północnego zachodu i od zachodu, na planie litery "L", piętrowy, z częściowo zachowanymi sklepieniami krzyżowymi, kolebkowo-krzyżowymi, kolebkowymi i kolebkowymi z lunetami. Środkowa część elewacji południowej ma charakter późnorenesansowy (Żabicki 2013, s. 113).

UWAGI: Restauracja i rozbudowa zespołu w l. 1669-1681, wieża dostawiona w l. 1736-1739. Budynki zniszczone w 1768 r. przez pożar, odbudowa w 1777 r, wzniesiono wtedy nowe szczyty barokowe, wzmocniono mury filarami wewnętrznymi, przemurowano wieżę (Żabicki 2013, s. 113).

Losy po kasacie:

Po kasacie zakonu w 1864 r., kościół przemianowano w 1887 r. na rektoralny i przekazano opiece księży świeckich. W latach 1896 i 1905 rozebrano dwa skrzydła klasztorne, przeznaczając pozostałe na mieszkanie dla rektora.
Po odzyskaniu niepodległości kościół i klasztor oddano siostrom Bernardynkom, które w 1919 r. zrzekły się budynków i przekazały w 1920 oo. Jezuitom, obecnym właścicielom (Strona lublina: Kościół i klasztor ks. Jezuitów pw. św. Piotra Apostoła).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Klasztor Jezuitów.

Rejestr zabytków: WUOZ Lublin A/265 z 10.03.1967 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.246296151092096 22.566008939811695 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)