Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Lublin (św. Stanisław bp i m.), Lublin, kościół klasztorny, 1342 r.

Wprowadzono: 06.09.2015 16:56 | Ost. aktualizacja: 06.09.2015 16:56 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1342 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Lublin

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Informacje szczegółowe

Styl: gotyk
Opis architektoniczny:

Kościół halowy, 3-nawowy korpus na rzucie zbliżonym do kwadratu z 2 wieżami, kruchtą od frontu, kaplicami o różnych rzutach wzdłuż naw bocznych i na ich zakończeniu, od wschodu, kaplicami po północnej stronie prezbiterium i jedną na jego zamknięciu, 3 zakrystiami w układzie amfiladowym, z przejściem do klasztoru po południowej stronie prezbiterium. W bryle kościoła dominuje halowy korpus nawowy, nakryty dachem z sygnaturką, niższe prezbiterium zamyka masywna bryła kaplicy Tyszkiewiczów. 3-kondygnacyjna fasada, ujęta wieżami, poprzedzona kruchtą, zwieńczona wysokim wczesnobarokowym szczytem schodkowym, dzielonym gzymsami na pasy, artykułowanymi gładkimi pilastrami z profilowanymi głowicami, ujętymi po bokach stylizowanymi wolutami. Wnętrza z 3 przęsłami arkadowymi, opinanymi pilastrami z głowicami w kształcie stylizowanych liści akantu, podtrzymujące bogate belkowanie. Nawa główna ze sklepieniem krzyżowym ze zwornikami (Żabicki 2013, s. 114-115).

UWAGI: Ulegał pożarom w 1505 i 1550 r., odbudowany w 1575 r. przez Rudolfa Negroniego, z wykorzystaniem murów gotyckiego prezbiterium naw bocznych i zakrystii. Przekształcano go w XVII w. (nowy szczyt fasady w stylu renesansu lubelskiego ok. 1615 r., dodano wieżę północną w 1668 r. oraz liczne kaplice boczne), w latach 60. XVII w. prowadzono prace przy przesklepieniu kościoła oraz modernizacji wnętrza, kolejna rozbudowa i przekształcenia w l. 1729-1758 (wzniesiono kaplicę MB Paryskiej i dodano rokokowy chór organowy), restauracja w XIX w. (do fasady dodano drugą wieżę i kruchtę) (Żabicki 2013, s. 114-115).

Losy po kasacie:

Kościół przejęła diecezja, w 1938 r. odzyskany przez Dominikanów (Żabicki 2013, s. 115).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Kościół parafialny.

Rejestr zabytków: WUOZ Lublin A/244 z 28.02.1967 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.24780477958358 22.56975860304101 (zwiń mapę)