Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Lublin (św. Stanisław bp i m.), Lublin, kościół klasztorny - kaplica Ossolińskich, 1624 r.

Wprowadzono: 06.09.2015 17:07 | Ost. aktualizacja: 22.09.2015 23:33 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Część: kaplica Ossolińskich

Datacja: 1624 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Lublin

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Informacje szczegółowe

Opis architektoniczny:

Kaplica nakryta kopułą na pendentywach z 8-boczną latarnią, wewnątrz w narożach opięta pilastrami z kapitelami w typie renesansu lubelskiego, wspierającymi pełne belkowanie (Żabicki 2013, s. 114-115).

Losy po kasacie:

Kościół przejęła diecezja, w 1938 r. odzyskany przez Dominikanów (Żabicki 2013, s. 115).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Kościół parafialny.

Rejestr zabytków: WUOZ Lublin A/244 z 28.02.1967 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.247858505559364 22.569887349073724 (zwiń mapę)

Foto

Widok na sklepienie kaplicy z 13.05.07 r., 
za: https://commons.wikimedia.org/wiki/Dominican_Church_in_Lublin#/media/File:Lublin,op,ossolin,chapel.jpg