Architektura poklasztorna:
Dominikanie obserwanci, Lublin (Święty Krzyż), Lublin, kościół klasztorny, początek XVII w.

Wprowadzono: 06.09.2015 18:02 | Ost. aktualizacja: 20.09.2015 22:36 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: początek XVII w.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Lublin

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Informacje szczegółowe

Styl: renesans
Opis architektoniczny:

Przylega od południa do dzisiejszego gmachu KUL, w stylu renesansu lubelskiego, orientowany, 2-nawowy z emporą, z wydłużonym prezbiterium o półkolistym zamknięciu (Żabicki 2013, s. 116).

Losy po kasacie:

W 1802 r. budynki zespołu były w ruinie, kościół przekształcony w XIX w. przez Mariana Lalewicza (Żabicki 2013, s. 116).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Kościół rektoralny.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.24709442099105 22.544331525656162 (zwiń mapę)

Foto

Widok na front kościoła od strony zachodniej z 21.08.2002 r., 
za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Awi%C4%99tego_Krzy%C5%BCa_w_Lublinie#/media/File:Lublin,kul,church.JPG