Architektura poklasztorna:
Dominikanie obserwanci, Lublin (Święty Krzyż), Lublin, klasztor, po 1710 r.

Wprowadzono: 06.09.2015 18:06 | Ost. aktualizacja: 06.09.2015 18:06 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: po 1710 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Lublin

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Informacje szczegółowe

Losy po kasacie:

W 1802 r. budynki zespołu były w ruinie, w l. 1921-1930 wzniesiono na jego miejscu okazały gmach wg projektu Mariana Lalewicza (Żabicki 2013, s. 116).

Stan zachowania: Niezachowany.

Obecna funkcja: W jego miejscu wybudowano KUL.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.247282464536276 22.544481729360996 (zwiń mapę)