Architektura poklasztorna:
Kapucyni, Lublin (św. Piotr i Paweł), Lublin, kościół klasztorny, 1725 - 1733 r.

Wprowadzono: 02.10.2015 22:32 | Ost. aktualizacja: 02.10.2015 22:32 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1725 - 1733 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Lublin

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubelskie, m. Lublin

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Informacje szczegółowe

Styl: barok

Architekt/budowniczy: Karol Antoni Bay

Opis architektoniczny:

Kościół 1-nawowy, z rzędami kaplic po bokach, nawa szeroka, zamknięta nieco węższym prezbiterium o prostym zamknięciu, ujętym kaplicami usytuowanymi w przedłużeniach naw bocznych. Kaplica NMP jest orientowana z trójbocznym zamknięciu. Część środkową parawanowej fasady opinają 4 pilastry toskańskie, a wieńczy trójkątny fronton. Wnętrze ze sklepieniami kolebkowymi z lunetami i kolebkowo-krzyżowe (Żabicki 2013, s. 116-117).

UWAGI: Budynki zniszczone przez pożar w 1768 r., zostały odbudowane w 1780 r. W l. 1857-1860 dostawiono do kościoła od wschodu neogotycką kaplicę, prawdopodobnie wg projektu Bolesława Podczaszyńskiego (Żabicki 2013, s. 116-117).

Losy po kasacie:

Zakonnicy powrócili w 1919 r. (Żabicki 2013, s. 117).

Stan zachowania: Stan dobry.

Obecna funkcja: Kościół Kapucynów.

Rejestr zabytków: WUOZ Lublin A/498 z 14.05.1971 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.24778461575435 22.56085981349179 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)