Architektura poklasztorna:
Kapucyni, Lublin (św. Piotr i Paweł), Lublin, klasztor, 1725 - 1733 r.

Wprowadzono: 02.10.2015 22:44 | Ost. aktualizacja: 02.10.2015 22:44 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1725 - 1733 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Lublin

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubelskie, m. Lublin

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Informacje szczegółowe

Styl: barok

Architekt/budowniczy: Karol Antoni Bay

Opis architektoniczny:

Klasztor przylega do kościoła od zachodu, jest piętrowy, czworoboczny, z dwoma alkierzami, wirydarzem pośrodku (Żabicki 2013, s. 116-117).

UWAGI: Budynki zniszczone przez pożar w 1768 r., zostały odbudowane w 1780 r. W l. 1857-1860 dostawiono do kościoła od wschodu neogotycką kaplicę, prawdopodobnie wg projektu Bolesława Podczaszyńskiego (Żabicki 2013, s. 116-117).

Losy po kasacie:

Przebudowany po 1864 r., zakonnicy powrócili w 1919 r. (Żabicki 2013, s. 117).

Stan zachowania: Stan dobry.

Obecna funkcja: Klasztor Kapucynów.

Rejestr zabytków: WUOZ Lublin A/498 z 14.05.1971 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.247737605453445 22.560495033065763 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

Widok od strony północnej na klasztor z 30.04.2010 r., 
za: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Church_of_SS._Peter_and_Paul_in_Lublin#/media/File:Lublin,_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_p.w._%C5%9B%C5%9B._Piotra_i_Paw%C5%82a_%2802%29.jpg