Architektura poklasztorna:
Pijarzy, Opole Lubelskie (Wniebowzięcie NMP), Opole Lubelskie, klasztor, 1744 - 1757 r.

Wprowadzono: 07.11.2015 20:30 | Ost. aktualizacja: 07.11.2015 20:30 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1744 - 1757 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Opole Lubelskie

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubelskie, m. Opole Lubelskie

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Informacje szczegółowe

Opis architektoniczny:

Budynek na planie prostokątnej podkowy, częściowo parterowy i częściowo piętrowy, położony na wschód od kościoła. Tylko w niektórych pomieszczeniach skrzydła południowego zachowane pierwotne sklepienia (Żabicki 2013, s. 148-149).

Losy po kasacie:

Budynek był kilkakrotnie przekształcony i zatracił większość cech stylowych (Żabicki 2013, s. 148).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry, wielokrotnie przebudowywany.

Obecna funkcja: Plebania.

Rejestr zabytków: WUOZ Lublin A/152 z 16.01.1967 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.14627517199315 21.969054149073827 (zwiń mapę)