Architektura poklasztorna:
Pijarzy, Opole Lubelskie (Wniebowzięcie NMP), Opole Lubelskie, dzwonnica, XVII wiek

Wprowadzono: 07.11.2015 20:34 | Ost. aktualizacja: 07.11.2015 20:34 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: dzwonnica

Datacja: XVII wiek

Lokalizacja

Główna miejscowość: Opole Lubelskie

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubelskie, m. Opole Lubelskie

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Informacje szczegółowe

Opis architektoniczny:

Czworoboczna, piętrowa dzwonnica (Żabicki 2013, s. 149).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Dzwonnica.

Rejestr zabytków: WUOZ Lublin A/152 z 16.01.1967 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.14696841517522 21.96819047777103 (zwiń mapę)