Architektura poklasztorna:
Pijarzy, Opole Lubelskie (Wniebowzięcie NMP), Opole Lubelskie, Brama-dzwonnica, brama, 1751 r.

Wprowadzono: 07.11.2015 20:36 | Ost. aktualizacja: 07.11.2015 20:36 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Nazwa: Brama-dzwonnica

Typ: brama

Datacja: 1751 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Opole Lubelskie

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubelskie, m. Opole Lubelskie

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: lubelska

Informacje szczegółowe

Opis architektoniczny:

Budowla na planie kwadratu, z aneksami bocznymi, z nadbudowanym na pocz. XIX w. schodkowym szczytem (Żabicki 2013, s. 149).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Dzwonnica-brama.

Rejestr zabytków: WUOZ Lublin A/152 z 16.01.1967 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.14686409283766 21.968630360049474 (zwiń mapę)