Architektura poklasztorna:
Karmelici bosi, Przemyśl (św. Teresy), Przemyśl, klasztor, 1666 - 1780 r.

Wprowadzono: 27.11.2015 00:49 | Ost. aktualizacja: 27.11.2015 00:49 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1666 - 1780 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Przemyśl

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj, podkarpackie, m. Przemyśl

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Austria (Monarchia Habsburgów)

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: przemyska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Klasztor 2-kondygnacyjny, na planie prostokąta, poza który wychodzi część skrzydła południowego wraz ze skrzydłem łącznikowy. Przylega do kościoła od strony wschodniej. Kwadratowe dziedzińce zamykają dwie 4-skrzydłowe części, od wschodu do budynku przylega wieżowy ryzalit. Część wschodnią cechuje wysoki parter powstały w wyniku silnego spadku terenu. Sklepienia kolebkowo-krzyżowe z XVII-XVIII w. na parterze budynku (Żabicki 2013, s. 332).

Losy po kasacie:

Klasztor po kasacie zmienił funkcję na rezydencję biskupią, przekształcany w l. 1842-1843, 1877-1884, w poł. XX w., po 1992 r. W 1992 r. odzyskany przez karmelitów (Żabicki 2013, s. 332).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Obecna funkcja: Klasztor karmelitów.

Rejestr zabytków: WUOZ Rzeszów A-314 z 26.03.1952 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.780266722251746 22.771668899475117 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

Widok na klasztor od strony północnej z 21.08.2012 r., 
za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_Karmelit%C3%B3w_Bosych_w_Przemy%C5%9Blu#/media/File:Krasztor_w_zespole_karmelit%C3%B3w_bosych_w_Przemy%C5%9Blu_ul._Karmelicka_1_01_prnt.jpg