Architektura poklasztorna:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Przemyśl (św. Antoni z Padwy), Przemyśl, klasztor, 1657 - 1664 r.

Wprowadzono: 27.11.2015 01:59 | Ost. aktualizacja: 27.11.2015 01:59 | Autor opisu: Paula Zawisza

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1657 - 1664 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Przemyśl

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. podkarpackie, m. Przemyśl

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Budynek 3-skrzydłowy, w środku wirydarz, skrzydło północne i zachodnie wysunięte poza obrys czworoboku. Budynek piętrowy oprócz skrzydła wschodniego i części północnej. W pewnych miejscach zachowane sklepienia z czasu budowy klasztoru oraz refektarz (Żabicki 2013, s. 332).

Losy po kasacie:

Klasztor częściowo przekształcony w l. 1893-1894, podwyższone o jedno piętro skrzydło wschodnie i północne oraz wydłużone (Żabicki 2013, s. 322).

Stan zachowania: Zachowany, stan dobry.

Rejestr zabytków: WUOZ Rzeszów A-447 z 7.06.1983 r. i z 10.02.1995 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.78271821614611 22.77490975463104 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)