Architektura poklasztorna:
Jezuici, Świdnica, Świdnica, kościół parafialny, 1330 - 1546 r.

Wprowadzono: 29.01.2016 23:54 | Ost. aktualizacja: 30.01.2016 00:21 | Autor opisu: Marek Derwich

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół parafialny

Datacja: 1330 - 1546 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Świdnica

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Katedra św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy (kościół parafialny św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy), Parafia katedralna pw. św. Stanisława, biskupa i męczennika i św. Wacława, męczennika w Świdnicy, pl. św. Jana Pawła II 2-3, 58-100, Świdnica, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, tel.: 530 853 425, email: katedra.swidnica@gmail.com
Opis / uwagi:

Kościół powstał w XIV w., na polecenie księcia Bolka II Świdnickiego, po pożarze wcześniejszego drewnianego kościoła stojącego na tym miejscu. Początek wznoszenia budowli określa się na 1330 r., a legenda głosi, że sam książę położył pierwszy kamień pod budowę. W latach ok. 1400-1410 dokonano rozbudowy kościoła, a w 1546 r. ukończono odbudowę po pożarze w 1532 r. W latach 1561-1629 kościół był użytkowany przez ewangelików, a w 1662 r. patronat nad świątynią objęli jezuici, którzy na przełomie XVII i XVIII w. dokonali barokizacji wnętrza. Po sekularyzacji zakonu jezuitów kościół został w latach 1757-1772, za zgodą władz pruskich, zamieniony na magazyn zbożowy. Restaurowany w latach 1893-1895 utracił wiele oryginalnych elementów architektonicznych. https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_%C5%9Bw._Stanis%C5%82awa_i_%C5%9Bw._Wac%C5%82awa_w_%C5%9Awidnicy

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk Dolny

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: bez wyraźnych cech stylowych
Opis architektoniczny:

 

Obecna funkcja: 25 marca 2004, na mocy bulli Totus Tuus Poloniae Populus Jana Pawła II, ustanawiającej diecezję świdnicką, kościół św. św. Stanisława i Wacława stał się katedrą diecezji świdnickiej

Rejestr zabytków: 77 z 29.03.1949

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.841111 16.491944 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)