Architektura poklasztorna:
Bazylianie, Łuck, Łuck, klasztor, ok. 1647

Wprowadzono: 02.06.2016 11:29 | Ost. aktualizacja: 02.06.2016 11:29 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: ok. 1647

Lokalizacja

Główna miejscowość: Łuck

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Arcybiskupstwo: mohylewskie unickie

Diecezja: łucko-żytomierska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Budynek murowany z cegły i tynkowany, piętrowy, na planie prostokąta, przekryty dachem czterospadowym. Całość otoczona gzymsem. W ścianach dwa szeregi okien ozdobionych kamiennymi opaskami. Uwagi: Klasztor, tak jak kościół, spłonął w 1803 r.

Losy po kasacie:

Po kasacie ruiny nabyli Żydzi na rozbiórkę, którą wstrzymały władze carskie i przekazały Bractwu Podwyższenia Krzyża Świętego. Klasztor odbudowano wraz z kościołem pod koniec XIX w. Po II wojnie światowej urządzono w nim mieszkania.

Stan zachowania: Odbudowany po pożarze, zmieniona funkcja

Obecna funkcja: Budynek mieszkalny

Geolokalizacja: 50.74723299999999 25.325382999999988 (zwiń mapę)