Architektura poklasztorna:
Bazylianie, Mielce, Mielce, kościół klasztorny, 1542 r.

Wprowadzono: 02.06.2016 11:29 | Ost. aktualizacja: 02.06.2016 11:29 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1542 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Mielce

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Informacje szczegółowe

Styl: klasycyzm
Opis architektoniczny:

Cerkiew wzniesiona na planie kwadratu z przylegającą do nawy głównej półkolistą absydą. We wnętrzu cztery filary o różnych przekrojach (wschodnie są sześcio-, a zachodnie ośmioboczne). Nawę główną przekrywa sklepienie kolebkowe, a boczne - krzyżowe. Cerkiew posiada trzy zakrystie. Jedna z nich przylega od północy i ma plan ćwierćłuku, druga zbudowana na planie prostokąta dorównuje wysokością reszcie budynku, a trzecią stanowi duża absyda, której ściany wzmocniono przyporami. Przypory występują również przy południowej ścianie i w narożnikach fasady głównej. Fasada zachodnia została przebudowana pod koniec XVIII w., dodano wówczas sześciokolumnowy portyk, zwieńczony fryzem z tryglifami. W tym okresie rozebrano kopułę oraz portyk wejściowy.

Losy po kasacie:

W 1839 r. cerkiew została przekazana mnichom prawosławnym. Po II wojnie światowej została zamknięta, mieściły się w niej różne instytucje pedagogiczne. W 1993 r. wróciła w ręce mnichów prawosławnych.

Stan zachowania: Zachowany, ale w latach 60. XX w. rozebrano dobudowany w XVIII w. portyk, zastąpiono go arkadowym portalem.

Obecna funkcja: Cerkiew św. Mikołaja

Geolokalizacja: 51.10955 17.03169 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)