Architektura poklasztorna:
Kapucyni, Ostróg (Zwiastowanie NMP), Ostróg, kościół klasztorny, 2. połowa XVIII w.

Wprowadzono: 02.06.2016 11:30 | Ost. aktualizacja: 02.06.2016 11:30 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 2. połowa XVIII w.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Ostróg

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Informacje szczegółowe

Styl: rokoko
Opis architektoniczny:

Kościół na planie prostokąta. Fasada szersza od kuropusu kościoła, wklęsło-wypukła, trzykondygnacyjna, zwieńczona tympanonem, kondygnacje oddzielone od siebie gzymsami, dwie niższe podzielone pilastrami.

Losy po kasacie:

Obiekt oddano prawosławnemu bractwu św. Cyryla i Metodego w 1876 r. i zaadaptowano na cerkiew, w 1931 r. w dawnej cerkwi umieszczono kaplicę szkoły katolickiej. W sierpniu 1939 r. kościół wrócił do kapucynów, którzy już we wrześniu uciekli, powrócili w 1941 r. Po II wojnie światowej w świątyni była sala gimnastyczna, od 1995 r. - koncertowa.

Stan zachowania: Zachowany

Obecna funkcja: Akademicka cerkiew prawosławna św.Teodora Ostrogskiego

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 50.33145700000001 26.518828148132343 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)