Architektura poklasztorna:
Kapucyni, Ostróg (Zwiastowanie NMP), Ostróg, klasztor, 2. połowa XVIII w.

Wprowadzono: 02.06.2016 11:30 | Ost. aktualizacja: 02.06.2016 11:30 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 2. połowa XVIII w.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Ostróg

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Informacje szczegółowe

Styl: rokoko
Opis architektoniczny:

Dwa skrzydła klasztorne przylegające do kościoła, cofnięte w stosunku do jego fasady, dwukondygancyjne, zwieńczone gzymsem na całej długości.

Losy po kasacie:

Obiekt oddano prawosławnemu bractwu św. Cyryla i Metodego w 1876 r., w dwudziestoleciu międzywojennym mieściło się w nim seminarium nauczycielskie. W sierpniu 1939 r. klasztor wrócił do kapucynów. Po II wojnie światowej w klasztorze znalazła się siedziba akademii.

Stan zachowania: Zachowany

Obecna funkcja: Narodowy Uniersytet "Akademia Ostrogska"

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 50.33145700000001 26.518828148132343 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)