Architektura poklasztorna:
Bazylianie, Poczajów, Poczajów, kościół klasztorny, 1771 - 1783 r.

Wprowadzono: 02.06.2016 11:30 | Ost. aktualizacja: 02.06.2016 11:30 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1771 - 1783 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Poczajów

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Arcybiskupstwo: mohylewskie unickie

Diecezja: łucka unicka

Informacje szczegółowe

Styl: rokoko

Architekt/budowniczy: Johann Gottfried Hartmann (projekt), Piotr Polejowski (budowniczy), Franciszek Ksawego Kulczycki (budowniczy)

Opis architektoniczny:

Cerkiew trójnawowa, na planie krzyża, posiada wspaniały fronton z dwiema wieżami po bokach oraz wielką, górującą nad całym zespołem kopułę. Wystrój utrzymany w stylu rokokowym. Nad nawami znajdują się empory, które łączą się z wnętrzem świątyni poprzez eliptyczne otwory.

Losy po kasacie:

Po kasacie bazylianów obiekt przeszedł w ręce mnichów prawosławnych, którzy po dziś dzień mają w nim siedzibę.

Stan zachowania: Zachowany, lecz praktycznie całe wyposażenie katolickie zostało usunięto w XIX w.

Obecna funkcja: Ławra Poczajowska, Sobór Zaśnięcia NMP

Geolokalizacja: 50 25.508333300000004 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)