Architektura poklasztorna:
Bazylianie, Poczajów, Poczajów, klasztor, 1771 - 1780 r.

Wprowadzono: 02.06.2016 11:30 | Ost. aktualizacja: 02.06.2016 11:30 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1771 - 1780 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Poczajów

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Arcybiskupstwo: mohylewskie unickie

Diecezja: łucka unicka

Informacje szczegółowe

Styl: rokoko

Architekt/budowniczy: Johann Gottfried Hartmann (projekt), Piotr Polejowski (budowniczy), Franciszek Ksawego Kulczycki (budowniczy)

Opis architektoniczny:

Klasztor stoi za główną cerkwią, w rzucie jest to kilka prostokątnych budynków połączonych ze sobą i soborem w zamkniętą kompozycję z podwórkiem wewnętrznym. Dekoracja zewnętrzna minimalna, wyjątek stanowi szczyt skrzydła zachodniego, uwieńczony barokowym frontonem oraz obramienia okien.

Losy po kasacie:

Po kasacie bazylianów obiekt przeszedł w ręce mnichów prawosławnych, którzy po dziś dzień mają w nim siedzibę.

Stan zachowania: Zachowany

Obecna funkcja: Ławra Poczajowska

Geolokalizacja: 50 25.508333300000004 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)