Architektura poklasztorna:
Karmelici bosi, Wiśniowiec (św. Michał Archanioł), Wiśniowiec, kościół klasztorny, 1726 - 1758 r.

Wprowadzono: 02.06.2016 11:38 | Ost. aktualizacja: 02.06.2016 11:38 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1726 - 1758 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Wiśniowiec

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Ukraina, obwód tarnopolski, rejon zbaraski

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Kościół barokowy z wieżami.

Losy po kasacie:

Kościół zaadaptowany na cerkiew prawosławną. Podpalony w 1863 r., zniszczony dach i wieże. Obiekt później został zdewastowany. W 1917 r. przebudowany w stylu rosyjsko-bizantyjskim. W 1921 r. rewidowany na rzecz karmelitów. Spalony w 1944 r.

Stan zachowania: Nie istnieje

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 49.9 25.733 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)