Architektura poklasztorna:
Lwówek Śląski, klasztor, XV wiek

Wprowadzono: 02.06.2016 11:38 | Ost. aktualizacja: 02.06.2016 11:38 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: XV wiek

Lokalizacja

Główna miejscowość: Lwówek Śląski

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Klasztor przebudowany po 1652 r. Murowany, założony wokół niewielkiego, czworobocznego dziedzińca, trzyskrzydłowy, dwutraktowy, piętrowy, nakryty dachami dwuspadowymi. W pomieszczeniach dolnej kondygnacji zachowały się sklepienia krzyżowe i kolebkowe z lunetami.

Losy po kasacie:

Klasztor przekazano szkolnej kasie miejskiej. Znajdowały się tam mieszkania dla nauczycieli katolickiej szkoły ludowej i gimnazjum. Po 1924 r. w klasztorze działała szkoła rolnicza. Po II wojnie światowej nadal pełnił funkcje oświatowe. W 2003 r. odzyskali go franciszkanie.

Stan zachowania: Zachowany, ale przebudwany w latach 1873-1875

Obecna funkcja: Klasztor franciszkanów

Rejestr zabytków: A/5401/1963 z 8.06.1971

Geolokalizacja: 51.10955 17.03169 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)