Architektura poklasztorna:
Cystersi, Henryków (Wniebowzięcia NMP, św. Jana Chrzciciela), Henryków, Sieroszów, kościół św. Michała Archanioła, 1703 - 1710 r.

Wprowadzono: 02.06.2016 11:38 | Ost. aktualizacja: 02.06.2016 11:38 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Nazwa: Sieroszów, kościół św. Michała Archanioła

Datacja: 1703 - 1710 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Henryków

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Ziębice.

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Murowany, na planie prostokąta, dwu- i trzytraktowy, piętrowy, nakryty dachem czterospadowym z powiekami. Elewacje dzielone pilastrami podtrzymującymi belkowanie. Sień przekryta sklepieniem nieckowym z lunetami, a pozostałe pomieszczenia kolebkowo.

Losy po kasacie:

Pałac przeszedł na własność państwa, które odsprzedało go w ręce barona von Röll, a w 1822r. nabyła je rodzina Dittrich, w której posiadaniu znajdował się do II wojny światowej. Po 1945 r. upaństwowiony, obecnie własność prywatna.

Stan zachowania: Ruiny

Obecna funkcja: Ruina

Rejestr zabytków: A/4693/1862 z 11.10.1966

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.6528 17.0125 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)