Architektura poklasztorna:
Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, Świdnica (św. Michał Archanioł), Świdnica, kościół klasztorny, 1718 - 1720 r.

Wprowadzono: 02.06.2016 11:39 | Ost. aktualizacja: 02.06.2016 11:39 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1718 - 1720 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Świdnica

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Kościół Świętego Krzyża w Świdnicy, ul. Westerplatte 6, 58-110, Świdnica, woj. dolnośląskie, pow. świdnicki

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk Dolny

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Murowany, na planie prostokąta z płytkimi ryzalitami ramion transeptu, z wieżą w elewacji frontowej, nakryty dachami dwuspadowymi. Wnętrze skomponowane na kształt świątyni centralnej, mimo wydłuzonego planu, przekryte spłaszczoną kopułą spływającą na narożne pilastry. Był przebudowywany na modłę klasycystyczną w latach 60. XIX w.

Losy po kasacie:

Budynek kupił prawnik Johann Joseph Dittrich. W 1818 r. kościół przebudowano i podzielono na dwie kondygnacje. Dolna służyła celom handlowym (sklep, mieszkanie, dwie stajnie dla koni). W górnej odbywały się posiedzenia rady miejskiej, a następnie znajdowała się kaplica Kościoła Niemiecko-Katolickiego. Od 1861 r. była tu siedziba loży wolnomularskiej Herkules. W 1865 r. cały kompleks związany z krzyżowcami kupił ksiądz Hugo Simon, proboszcz kościoła parafialnego pw. św. Stanisława i św. Wacława i świątynia odzyskała sakralny charakter.

Stan zachowania: Zachowany, ale przebudowany

Obecna funkcja: Kościół pomocniczy

Rejestr zabytków: A/4798/699/WŁ z 14.12.1978

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.8412 16.4942 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)