Architektura poklasztorna:
Jezuici, Świdnica, Świdnica, kościół klasztorny, XIV wiek - XVI wiek

Wprowadzono: 02.06.2016 11:49 | Ost. aktualizacja: 02.06.2016 11:49 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Wezwanie: św. Stanisława, Wacława

Datacja: XIV wiek - XVI wiek

Lokalizacja

Główna miejscowość: Świdnica

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk Dolny

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: gotyk
Opis architektoniczny:

Budowla orientowana, trzynawowa, z pięcioprzęsłowym korpusem pseudobazyliki, z rzędami kaplic przy nawach bocznych. Od wschodu przelega trzyprzęsłowe prezbiterium i poligonalnie zamknięte nawy boczne, zakrystia i kaplice boczne. W elewacji głównej zbudowanej z kamienia dominantą jedna wieża wysoka na 102 m. Wnętrza przekryte sklepieniami żebrowymi, gwiaździstymi i trójpolowymi.

Losy po kasacie:

Magazyn zboża, później przywócono mu funkcje sakralne

Stan zachowania: Zachowany

Obecna funkcja: Katedra

Rejestr zabytków: A/1676/77 z 29.03.1949

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.8407 16.4886 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)