Architektura poklasztorna:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Żagań (Wniebowzięcie NMP), Żagań, Kościół parafialny/ Dzietrzychowice, kościół parafialny, koniec XIII w.

Wprowadzono: 14.12.2016 11:02 | Ost. aktualizacja: 14.12.2016 11:23 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Nazwa: Kościół parafialny/ Dzietrzychowice

Typ: kościół parafialny

Datacja: koniec XIII w.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Żagań

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubuskie, pow. żagański, gmina Żagań

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ul. Plac Klasztorny 2, 68-100, Żagań, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: gotyk
Opis architektoniczny:

Kościół orientowany, murowany, jednonawowy z prostokątnym w planie prezbiterium, zakrystią i kaplicą od północy, kruchtą od południa i wieżą od zachodu, nakryty dachami dwuspadowymi. Nawa i prezbiterium mają sklepienia sieciowe, kaplica - krzyżowe, zakrystia i kruchta - kolebkowe. Uwagi: Kościół zbudowany w 4. ćwierci XIII w., powiększony o zakrystię i kruchtę w XV w., przesklepiony w XVI w. W czasach nowożytnych do kościoła dostawiono kaplicę i kruchtę.

Losy po kasacie:

Kościół parafialny

Stan zachowania: Zachowany

Obecna funkcja: Kościół parafialny

Rejestr zabytków: WUOZ Zielona Góra 111 z 16.07.1958 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.66282421742566 15.356738071441669 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Inna wybrana:
  • Pilch Józef, Kowalski Stanisław, Leksykon zabytków architektury Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa, 2012, 265