Architektura poklasztorna:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Żagań (Wniebowzięcie NMP), Żagań, Kościół św. Mikołaja/ Stanów, kościół filialny, 1740 - 1743 r.

Wprowadzono: 14.12.2016 11:02 | Ost. aktualizacja: 14.12.2016 11:17 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Nazwa: Kościół św. Mikołaja/ Stanów

Typ: kościół filialny

Datacja: 1740 - 1743 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Żagań

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubuskie, pow. żagański, gmina Żagań

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ul. Plac Klasztorny 2, 68-100, Żagań, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: barok

Architekt/budowniczy: Karl Martin Frantz

Opis architektoniczny:

Kościół stroną prezbiterialną skierowany ku północy, murowany, jednonawowy z prezbiterium zakończonym trójbocznie, zakrystią od zachodu i wieżą od południa. Nawa i zakrystia mają dachy dwuspadowe, prezbiterium - wielospadowy, a wieża baniasty hełm z latarnią. Nad prezbiterium i nawą sklepienia kolebkowe z lunetami na gurtach. Między wewnętrznymi przyporami - kaplice z emporami. Zakrystia ma sklepienie krzyżowe, a kruchta pod wieżą - żaglaste. Sklepienia nawy i prezbiterium zdobione plafonami z polichromią wyobrażąjącą Trójcę Św. oraz sceny z życia św. Mikołaja.

Losy po kasacie:

Obiekt oddano w ręce księży diecezjalnych.

Stan zachowania: Zachowany

Obecna funkcja: Kościół filialny

Rejestr zabytków: WUOZ Zielona Góra 575 z 10.06.1963

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.72205221700074 15.334827388885515 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Inna wybrana:
  • Pilch Józef, Kowalski Stanisław, Leksykon zabytków architektury Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa, 2012, 332