Architektura poklasztorna:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Żagań (Wniebowzięcie NMP), Żagań, kościół parafialny, ok. 1450

Wprowadzono: 14.12.2016 11:02 | Ost. aktualizacja: 14.12.2016 11:02 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół parafialny

Datacja: ok. 1450

Lokalizacja

Główna miejscowość: Żagań

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. lubuskie, pow. żagański, gmina Żagań

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ul. Plac Klasztorny 2, 68-100, Żagań, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Gotycko-barokowy kosciół jest orientowany, murowany, jednonawowy, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, zakrystią od północy i kaplicą od południa, nakryty dachami :dwuspadowym (nawa), wielospadowym (prezbiterium), mansardowym (kaplica). Czteroprzęsłowe wnętrze nawy ma sklepienia sieciowe i kolebkowe z lunetami. W prszbiterium jest ono sieciowe, w zakrystii i kaplicy - krzyżowe. Uwagi: W 1489 r. kościół został przesklepiony, opuszczony w dobie reformacji i splądrowany przez Szwedów w czasie wojny 30-letniej, w 1691 r. odbudowany i powiększony o kaplicę św. Rocha, a ok. 1750 r. powiększony od zachodu.

Losy po kasacie:

Obiekt oddano w ręce księży diecezjalnych.

Stan zachowania: Zachowany

Obecna funkcja: Kościół parafialny

Rejestr zabytków: WUOZ Zielona Góra : 326 z 5.06.1961

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 51.616352282956925 15.318641961593585 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)