Architektura poklasztorna:
Karmelici bosi, Berdyczów (Niepokalane Poczęcie NMP), Berdyczów, klasztor - dom gości, 1739 - 1754 r.

Wprowadzono: 14.12.2016 11:02 | Ost. aktualizacja: 14.12.2016 11:02 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Część: dom gości

Datacja: 1739 - 1754 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Berdyczów

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: miasto nad rzeką Hniłopiat,

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Ukraina (Украина), obł. [obw.] żytomierski, raj. [rej.] berdyczowski

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Informacje szczegółowe

Styl: barok

Architekt/budowniczy: Jan de Witte

Opis architektoniczny:

Od strony północnej, wzdłuż muru przy bramie.

Losy po kasacie:

Mienie poklasztorne przejęło państwo, które umieściło na terenie zespołu siedziby różnych instytucji.

Stan zachowania: Zachowany

Obecna funkcja: Zabudowania przekazano różnym instytucjom, między innymi wojsku, policji i straży pożarnej. Część przeznaczono na składy i sklepy. Część przystosowano dla parafii. W 1917 r. zespół przejęli jezuici, ale rok później przekazano go karmelitom. W czasie wojny polsko-bolszewickiej armia Budionnego zniszczyła i ograbiła założenie. Po 1924 r. stało się własnością skarbu państwa. W klasztorze NKWD założyło więzienie. W czerwcu 1941 rokudo klasztoru przewieziono polskich więźniów politycznych z lwowskich „Brygidek”. Podczas wkraczaniu Wehrmachtu udało się im uciec. Klasztor i kościół zostały spalone. W 1958 roku władze radzieckie rozpoczęły odbudowę zespołu klasztornego według projektu Walentyny Korniejewej. W budynku klasztoru umieszczono średnią szkołę muzyczną i plastyczną, a dolny kościół przebudowano na salę gimnastyczną. W latach 90. powrócili do Berdyczowa karmelici, którzy odzyskali część zabudowań pod klasztor.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 49.8975978087407 28.574584721565316 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)