Architektura poklasztorna:
Dominikanie, Morachwa (św. Michał Archanioł), Morachwa, kościół klasztorny, 1772 - 1786 r.

Wprowadzono: 14.12.2016 11:03 | Ost. aktualizacja: 14.12.2016 11:03 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1772 - 1786 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Morachwa

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Nad rzeką Morachwa, dawny powiat jampolski

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna::
  • Ukraina (Украина), obł. [obw.] winnicki, raj. [rej.] szarogrodzki

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. podolska

Kraina historyczna: Podole

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: kamieniecka

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Budowla murowana, późnobarokowa z elementami dekoracji klasycystycznej o układzie trójnawowej i beztranseptowej bazyliki. Korpus niemal kwadratowy w planie, prezbiterium krótkie, kwadratowe, prosto zakończone i ujęte aneksami. Świątynia dwuwieżowa. Wieże smukłe, z pilastrami i rozbudowanymi gzymsami. W górnej części wież znalazły się okrągłe płyciny zegrarowe w profilowanym obramieniu, podkreślonym w dolnej części liściastym fasetonem. Poniżej duże okna, które później zamurowano. Pomiędzy wieżami szczyt ujęty wolutowymi spływami i tympanonem. W środkowej części fasady umieszczono wejście, a powyżej balkon. Elewacje podzielone za pomocą pionowych podwójnych pilastrów. Wnętrze podzielone masywnymi filarami i arkadami. Kościół ma sklepienie krzyżowe.

Losy po kasacie:

Kościół parafialny

Stan zachowania: Zachowany

Obecna funkcja: Kościół parafialny

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 48.7633 28.2186 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)