Architektura poklasztorna:
Jezuici, Owrucz (Wniebowzięcie NMP), Owrucz, kościół klasztorny, 1769 r.

Wprowadzono: 14.12.2016 11:03 | Ost. aktualizacja: 14.12.2016 11:03 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1769 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Owrucz

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Wołyń

Arcybiskupstwo: lwowskie

Diecezja: kijowska

Informacje szczegółowe

Styl: barok

Architekt/budowniczy: Paweł Giżycki (przypisywane autorstwo)

Opis architektoniczny:

Trójnawowa bazylika z dwiema dwukondygnacyjnymi wieżami w głównej fasadzie. Uwagi: Pierwszy (drewniany) kościół jezuitów w Owruczu powstał w 1682 r., lecz pożar z 1745 r. zniszczył go kompletnie. W wystroju nowego, murowanego, brali udział ks. Andrzej Ahorn i ks. Michał Sobolewski.

Losy po kasacie:

Kościół zamieniono w świątynię parafialną, a w 1783 r. przekazano bazylianom

Stan zachowania: Niezachowany

Geolokalizacja: 51.327832 28.81334400000003 (zwiń mapę)