Architektura poklasztorna:
Franciszkanie (konwentualni), Radziejów (Podwyższenie Świętego Krzyża), Radziejów, kościół klasztorny, XVII wiek - XVIII wiek

Wprowadzono: 19.04.2014 14:29 | Ost. aktualizacja: 03.08.2015 11:55 | Autor opisu: pziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: XVII wiek - XVIII wiek

Lokalizacja

Główna miejscowość: Radziejów

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Arcybiskupstwo: warszawskie

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Jednonawowy kościół, z przylegającym od północy budynkiem klasztornym. Uwagi: Obecny wygląd kościołowi nadała przebudowa z początku lat 30. XX wieku: wykończono chór zachodni, neobarokowe frontony nad korpusem, kryształowe sklepienie, dach i sygnaturę. Wydzielono filarami drugą nawę.

Losy po kasacie:

Kościół nadal pełnił funkcje sakralne.

Stan zachowania: Zachowany.

Obecna funkcja: Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Rejestr zabytków: WUOZ Toruń A/465/1-2 z 30.07.1930 r.

Geolokalizacja: 52.6333333 18.516666699999973 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

Rzut kościoła i klasztoru