Architektura poklasztorna:
Cystersi, Henryków (Wniebowzięcia NMP, św. Jana Chrzciciela), Henryków, klasztor, 1682 - 1686 r.

Wprowadzono: 19.04.2014 14:30 | Ost. aktualizacja: 24.02.2015 19:01 | Autor opisu: pziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 1682 - 1686 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Henryków

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo dolnośląskie, powiat ząbkowicki, gmina Ziębice.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: barok

Architekt/budowniczy: Mathias Kirchberger

Opis architektoniczny:

Budynek przylegający od południa do kościoła, pomieszczenia zgrupowane wokół kwadratowego dziedzińca otoczonego krużgankami. Skrzydło wschodnie dłuższe w kierunku południowym. Budynek akcentowany dwoma narożnymi wieżyczkami w skrzydle zachodnim, dwupiętrowy, nakryty dachami dwuspadowymi z powiekami. Elewacje dzielą pilastry na cokołach wysokiego parteru, podtrzymujące belkowanie wieńczące budynek. Wnętrza przekryte sklepieniami kolebkowymi. W kilku salach zachowały się dekoracje stiukowe z lat 1682-1685.

Losy po kasacie:

W 1812r. Wykupiony przez księżnę Fryderykę Luizę Wilhelminę Orańską, w latach 1863-1945 własność książąt z dynastii sasko-weimarskiej, którzy adaptowali wnętrza na swoją rezydencję. W 1965 budynki poklasztorne przekazane Wrocławskiemu Przedsiębiorstwu Hodowli Roślin i Nasiennictwa, w 1973r. powstała Stacja Hodowli Roślin i Technikum Nasiennicze. Od 1990 Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne "Annus Propedeuticus".

Stan zachowania: Zachowany.

Obecna funkcja: Klasztor, seminarium

Foto/plan/oprac. inw.:

NID Wrocław:
HENRYKÓW. Studium hist.-architektoniczne zespołu klasztornego. Wrocław 1965. H. Dziurla, fot. b.a., tom I, 2 + 1-104 s., 1-25 fot., 3 pl., sygn. PDNH 360.
HENRYKÓW. Studium hist.-architektoniczne zespołu klasztornego. Wrocław 1965. H. Dzurla, fot. b.a., tom II, 26-188 fot., brak fot. nr 111-114, 167, sygn. PDNH 361.
HENRYKÓW. Studium hist.-architektoniczne zespołu klasztornego. Wrocław 1965. H. Dziurla, fot. b.a, tom II, 27-188 fot., sygn. 361a.

Rejestr zabytków: WUOZ Wrocław A/ 1923/742/Wł z 30.04.1980 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.652833312505514 17.01252815609746 (zwiń mapę)