Architektura poklasztorna:
Cystersi, Henryków (Wniebowzięcia NMP, św. Jana Chrzciciela), Henryków, zabudowania gospodarcze - brama górna, 1701 r.

Wprowadzono: 19.04.2014 14:31 | Ost. aktualizacja: 24.02.2015 13:36 | Autor opisu: pziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: zabudowania gospodarcze

Część: brama górna

Datacja: 1701 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Henryków

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo dolnośląskie, powiat ząbkowicki, gmina Ziębice.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Postawiona w centrum wsi, na drodze prowadzącej długą groblą, poprzez przejazd w skrzydle dziedzińca ku zachodniej fasadzie kościoła. Nad sklepionym kolebką przejazdem znajdowało się pomieszczenie straży. Brama jest murowana, czworoboczna, parterowa, zwieńczona cebulastą kopułą.

Losy po kasacie:

Głowna brama wjazdowa; Dobra henrykowskie zakupiła królowa holenderska, siostra króla Prus - Wilhelmina. W 1863 r. zespół poklasztorny przejęty przez książąt sasko-weimarskich. Następnie w budynkach opactwa znajdował się szpital dla chorych psychicznie. W trakcie II wojny światowej zorganizowano tu fabrykę wojskową, w której pracowali jeńcy z Luksemburga.

Stan zachowania: Zachowany.

Foto/plan/oprac. inw.:

NID Wrocław:
HENRYKÓW. Studium hist.-architektoniczne zespołu klasztornego. Wrocław 1965. H. Dziurla, fot. b.a., tom I, 2 + 1-104 s., 1-25 fot., 3 pl., sygn. PDNH 360.
HENRYKÓW. Studium hist.-architektoniczne zespołu klasztornego. Wrocław 1965. H. Dzurla, fot. b.a., tom II, 26-188 fot., brak fot. nr 111-114, 167, sygn. PDNH 361.
HENRYKÓW. Studium hist.-architektoniczne zespołu klasztornego. Wrocław 1965. H. Dziurla, fot. b.a, tom II, 27-188 fot., sygn. 361a.

Rejestr zabytków: WUOZ Wrocław A/4162/874/Wł z 21.09.1981 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.652833312505514 17.01252815609746 (zwiń mapę)

Foto

Plan sytuacyjny klasztoru w Henrykowie