Architektura poklasztorna:
Cystersi, Jemielnica (Nawiedzenie NMP), Jemielnica, kościół klasztorny, XIII/XIV w.

Wprowadzono: 19.04.2014 14:31 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: pziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: XIII/XIV w.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Jemielnica

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo opolskie, powiat strzelecki, gmina Jemielnica

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: gotyk
Opis architektoniczny:

Trzynawowa, sześcioprzęsłowa bazylika bez transeptu, w części wschodniej gotycka składająca się z trzech przęseł oraz jednoprzęsłowego prezbiterium przykrytego sklepieniami krzyżowo-żebrowego. Część zachodnia, barokowa, składa się z trzech przęseł i wtopionej w korpus wieży umieszczonej na osi nawy głównej. Uwagi: Barokizacja w 2 połowa 17 wieku, odbudowany po pożarze przed 1740.

Losy po kasacie:

Kościół parafialny

Stan zachowania: Zachowany.

Obecna funkcja: Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Marii

Rejestr zabytków: WUOZ Opole 128/54 z 20.09.1954 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 50.5458906 18.377764100000036 (zwiń mapę)

Foto

Plan przyziemia klasztoru i kościoła