Architektura poklasztorna:
Cystersi, Jemielnica (Nawiedzenie NMP), Jemielnica, kościół klasztorny - kaplica św. Józefa, ok. 1714

Wprowadzono: 19.04.2014 14:31 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: pziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Część: kaplica św. Józefa

Datacja: ok. 1714

Lokalizacja

Główna miejscowość: Jemielnica

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo opolskie, powiat strzelecki, gmina Jemielnica

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Wzniesiona na rzucie owalnym nakryta sklepieniem kopulastym, komunikuje się z północna nawą półkoliście zamkniętą arkadą. Na sklepieniu barokowa polichromia z 1756 r. wykonana przez Wolfa. Uwagi:

Losy po kasacie:

Kaplica, krypta grobowa

Stan zachowania: Zachowany.

Obecna funkcja: Kaplica, krypta grobowa

Rejestr zabytków: WUOZ Opole 128/54 z 20.09.1954 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 50.5458906 18.377764100000036 (zwiń mapę)

Foto

Plan przyziemia klasztoru i kościoła