Architektura poklasztorna:
Cystersi, Jemielnica (Nawiedzenie NMP), Jemielnica, klasztor, ok. 1733 - 1740

Wprowadzono: 19.04.2014 14:31 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: pziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: ok. 1733 - 1740

Lokalizacja

Główna miejscowość: Jemielnica

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo opolskie, powiat strzelecki, gmina Jemielnica

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Śląsk

Kraina historyczna: Śląsk

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Piętrowy budynek wzniesiony z kamienia łamanego i cegły na rzucie czworoboku wokół wirydarza, usytuowany po południowej stronie kościoła. Skrzydło północne w postaci krużganka sklepionego kolebkowo-krzyżowego przylega do południowej nawy kościoła. Uwagi:

Losy po kasacie:

Urząd sądowy, depozytowy oraz plebanię. W 1833 r. przeszedł na własność parafii, w jego części znajdują się mieszkania prywatne.

Stan zachowania: W latach 1833-1834 wyburzono fragment skrzydła wschodniego.

Obecna funkcja: Plebania

Rejestr zabytków: WUOZ Opole 2011/74 z 29.04.1974 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona w ramach miejscowości

Geolokalizacja: 50.5458906 18.377764100000036 (zwiń mapę)

Foto

Plan przyziemia klasztoru i kościoła