Architektura poklasztorna:
Cystersi, Kimbarówka (Święty Krzyż), Kimbarówka, kościół klasztorny, 1775 r.

Wprowadzono: 19.04.2014 14:31 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: pziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: 1775 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Kimbarówka

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mińska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mińska

Informacje szczegółowe

Styl: barok

Powierzchnia/kubatura: dł 40 łokci x sz 16 łokci x w 23 łokcie

Opis architektoniczny:

Murowany budynek z zewnątrz otynkowany i pokryty dachówką. Wewnątrz nad wejściem chór muzyczny. We wnętrzu znajdowało się 7 ołtarzy. Uwagi: Konsekrowany w 1775 r.

Losy po kasacie:

Cerkiew, fabryka zapałek i mebli

Stan zachowania: Pod koniec 19 wieku przebudowano wnętrza na potrzeby fabryki, nie można aktualnie odtworzyć oryginalnego wyglądu budynku.

Obecna funkcja: Fabryka zapałek i mebli

Geolokalizacja: 52.05 29.25 (zwiń mapę)

Foto

Schematyczny plan przyziemia zabudowań dawnego klasztoru