Architektura poklasztorna:
Cystersi, Kimbarówka (Święty Krzyż), Kimbarówka, klasztor, 2. połowa XVIII w.

Wprowadzono: 19.04.2014 14:31 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: pziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: 2. połowa XVIII w.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Kimbarówka

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mińska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mińska

Informacje szczegółowe

Styl: barok

Powierzchnia/kubatura: dł 56 łokci x sz 40 łokci

Opis architektoniczny:

Budynek piętrowy, murowany w kwadrat, przylegający do kościoła. Uwagi:

Losy po kasacie:

Mieszkania dla bezdomnych Żydów, fabryka zapałek i mebli

Stan zachowania: Pod koniec 19 wieku przebudowano wnętrza na potrzeby fabryki, nie można aktualnie odtworzyć oryginalnego wyglądu budynku.

Obecna funkcja: Fabryka zapałek i mebli

Geolokalizacja: 52.05 29.25 (zwiń mapę)

Foto

Schematyczny plan przyziemia zabudowań dawnego klasztoru