Architektura poklasztorna:
Cystersi, Krzeszów (Wniebowzięcie NMP), Krzeszów, kościół pomocniczy, 1692 - 1696 r.

Wprowadzono: 19.04.2014 14:32 | Ost. aktualizacja: 10.03.2015 12:14 | Autor opisu: pziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół pomocniczy

Datacja: 1692 - 1696 r.

Lokalizacja

Główna miejscowość: Krzeszów

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Informacje szczegółowe

Styl: barok

Architekt/budowniczy: Martin Urban, Michael Klein z Nysy

Opis architektoniczny:

Kościół usytuowany na północny wschód od kościoła klasztornego. Rozplanowany został na planie prostokąta, trzynawowy, o układzie halowo-emporowym, po obu stronach nawy głównej rząd kaplic. Prezbiterium na rzucie kwadratu, zamknięte półkolistą absydą i aneksami bocznymi. Kościół bezwieżowy, ze szczytem o wolutowych spływach i parami zdwojonych pilastrów na elewacji frontowej.

Uwagi: Powstał na miejscu gotyckiego kościoła św. Andrzeja; kościół pw. św. Józefa.

Losy po kasacie:

Kościół

Stan zachowania: Zachowany

Obecna funkcja: Kościół

Foto/plan/oprac. inw.:

NID Wrocław:
KRZESZÓW. Studium hist.-architektoniczne zespołu klasztornego cystersów ob. benedyktynek. Wrocław 1962. H. Dziurla, fot. K. Gawinowska, tom I, 2 + 1-107 s. brak str. nr 22, 26, 1-83 fot. brak fot. nr 33, 48, 50, sygn. PDNH 417.
KRZESZÓW. Studium hist.-architektoniczne zespołu klasztornego cystersów ob. benedyktynek. Wrocław 1962. H. Dziurla, fot. K. Gawinowska, tom II, 84 – 174 fot., sygn. PDNH 418.

Rejestr zabytków: WUOZ Wrocław A/2056/913 z 31.07.1961 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.7338713 16.070830900000033 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

Szkic sytuacyjny zespołu