Architektura poklasztorna:
Cystersi, Pelplin (św. Stanisław bp i m.), Pelplin, klasztor, XIII wiek - XIV wiek

Wprowadzono: 19.04.2014 14:33 | Ost. aktualizacja: 15.01.2015 09:08 | Autor opisu: pziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: klasztor

Datacja: XIII wiek - XIV wiek

Lokalizacja

Główna miejscowość: Pelplin

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Prusy Zachodnie

Kraina historyczna: Kujawy

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: chełmińska

Informacje szczegółowe

Styl: gotyk
Opis architektoniczny:

Budynek od południa przylegający do kościoła, trójskrzydłowy z prawie kwadratowym wirydarzem, otoczonym z 4 stron sklepionymi krużgankami. Uwagi:

Losy po kasacie:

W skrzydle wschodnim od 1829 r. Seminarium Duchowne.

Stan zachowania: W latach 1859-1868 przeprowadzono przebudowę, podniesione parterowe budynki o 2 kondygnacje i nadano formy neogotyckie.

Obecna funkcja: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej

Rejestr zabytków: WUOZ Gdańsk 889 z 11.07.1984 r.

Geolokalizacja: 53.928462474157605 18.69773905291754 (zwiń mapę)

Foto

Rzut poziomy kościoła i klasztoru