Architektura poklasztorna:
Norbertanki, Płock (św. Marii Magdaleny), Płock, kościół klasztorny, ok. 1622 - 1633

Wprowadzono: 22.08.2014 17:24 | Ost. aktualizacja: 03.08.2015 11:55 | Autor opisu: Patrycja Ziomek

Wiadomości podstawowe

Typ: kościół klasztorny

Datacja: ok. 1622 - 1633

Lokalizacja

Główna miejscowość: Płock

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. mazowieckie, pow. Płock, gm. Płock

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Mazowsze

Arcybiskupstwo: warszawskie

Diecezja: płocka

Informacje szczegółowe

Styl: barok
Opis architektoniczny:

Kościół wielki z czworoboczną wieżą od strony podwórza.

Losy po kasacie:

Po kilku latach kościół wraz z klasztorem zamieniono na koszary wojskowe.

Stan zachowania: Niezachowany

Geolokalizacja: 52.5463446 19.706536400000005 (zwiń mapę)